Aktualności

Spotkanie władz SARP Łódź z dyrekcją MPU
7 marca 2021, niedziela
Udostępnij

Dnia 22 lutego odbyło się spotkanie dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z władzami SARP Łódż: prezesem arch. Jakubem Krzysztofikiem oraz kol. arch Wojciechem Pardałą

Przedstawiciele SARP omówili ogólne cele SARP w programie zarządu oddziału kadencji 2019-2023 (m. in. integracja środowiska architektów w celu podnoszenia kwalifikacji i świadomości roli wysokiej jakości architektury i urbanistyki wśród projektantów oraz promocja w społeczeństwie architektury i przestrzeni wysokiej jakości). Aby to zrealizować potrzebny jest dialog wewnątrz naszego środowiska oraz współpraca z urzędnikami, urbanistami i władzami lokalnymi. Celem i efektem takiej pracy środowiskowej powinno być wyrażanie konstruktywnych opinii środowiska architektów na wstępnym etapie podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji i planowania oraz potrzeba zasięgania takiej opinii przez ośrodki w których takie decyzje zapadają.

Zaproponowano wspólnie (MPU/SARP) następujące narzędzia do realizacji powyższych celów:

1. Regularne prezentowanie przez MPU (3-4 razy do roku) środowisku architektonicznemu (rozumianemu szeroko) dorobku, planów oraz specyfiki i uwarunkowań pracy zespołu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Z jednej strony ma to na celu podniesienie wiedzy o realiach i warunkach przygotowywania miejskich dokumentów planistycznych wśród architektów, a z drugiej wysłuchanie opinii zawodowych architektów borykających się z interpretacją planów miejscowych czy studium przy realizacji inwestycji. Efektem mogło być podniesienie jakości tworzonych planów oraz sprawniejsze ich przekładanie na procesy inwestycyjne jakie realizują architekci.
Pierwsze spotkanie on-line zaproponowano na maj 2021. MPU wskaże konkretny termin i agendę, SARP zapewni promocję środowiskową)
2. Współpraca przy konsultacjach społecznych wyłożeń planów miejscowych z naciskiem na promocję właściwej interpretacji ładu przestrzennego w społeczeństwie oraz w środowisku architektów. (Obecnie SARP bierze regularnie udział jako obserwator w pracach Komisji Planowania i Architektury Rady Miejskiej).
Współpraca przy pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Obecnie środowisko SARP nie jest w niej reprezentowane. Zgłoszono kandydatów z ramienia SARP do prac w komisji. Przy następnym naborze podjęta zostaną starania o rozszerzenie składu MKUA o 1-2 reprezentantów SARP spośród zgłoszonych kandydatów.
3. Poszerzenie współpracy środowiskowej SARP/MPU na Instytut Architektury i Urbanistyki w celu podniesienia jakości kształcenia studentów o elementy wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowe członków SARP. (prelekcje, wycieczki studentów po budowach lub realizacjach, wspólny udział w warsztatach i inne)
4. Promocja dorobku MPU oraz wymiana doświadczeń z miastami sąsiednimi będącymi siedzibami oddziałów SARP (Częstochowa, Radom, Kielce).

Nikt jeszcze nie skomentował powyższego tekstu, Twój komentarz może być pierwszy.

Komentarze mogą zamieszczać jedynie zalogowani użytkownicy.