Aktualności

SPOTKANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU Z PREZYDENT ŁODZI HANNĄ ZDANOWSKĄ
22 lutego 2022, wtorek
Udostępnij

Dnia 22 lutego odbyło się spotkanie Prezydent Hanny Zdanowskiej z członkami Oddziału SARP Łódź [sprawozdanie]

Przedstawiciele SARP przedstawili Panie Prezydent dorobek i historię SARP Łodź oraz omówili ogólne cele SARP w programie zarządu kadencji 2019-2023 (m. in. integracja środowiska architektów w celu podnoszenia kwalifikacji i świadomości roli wysokiej jakości architektury i urbanistyki wśród projektantów oraz promocja w społeczeństwie architektury i przestrzeni wysokiej jakości). Aby to zrealizować potrzebny jest dialog wewnątrz naszego środowiska oraz współpraca z urzędnikami, urbanistami i władzami lokalnymi. Celem i efektem takiej pracy środowiskowej powinno być wyrażanie konstruktywnych opinii środowiska architektów na wstępnym etapie podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji i planowania oraz potrzeba zasięgania takiej opinii przez ośrodki w których takie decyzje zapadają.

Zaproponowano wspólnie (BAM/MPU/SARP) następujące narzędzia do realizacji powyższych celów:

1. Regularne prezentowanie przez MPU/BAM (3-4 razy do roku) środowisku architektonicznemu (rozumianemu szeroko) dorobku, planów oraz specyfiki i uwarunkowań pracy zespołu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Z jednej strony ma to na celu podniesienie wiedzy o realiach i warunkach przygotowywania miejskich dokumentów planistycznych wśród architektów, a z drugiej wysłuchanie opinii zawodowych architektów borykających się z interpretacją planów miejscowych czy studium przy realizacji inwestycji. Efektem mogło być podniesienie jakości tworzonych planów oraz sprawniejsze ich przekładanie na procesy inwestycyjne jakie realizują architekci.
2. Współpracy przy konkursie na najlepszą realizację architektoniczną w Łodzi. Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z SARP Łódź
3. Współpraca przy konsultacjach społecznych wyłożeń planów miejscowych z naciskiem na promocję właściwej interpretacji ładu przestrzennego w społeczeństwie oraz w środowisku architektów. (Obecnie SARP bierze regularnie udział jako obserwator w pracach Komisji Planowania i Architektury Rady Miejskiej).
4. Współpraca przy pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Obecnie środowisko SARP nie jest w niej reprezentowane. Zgłoszono kandydatów z ramienia SARP do prac w komisji. Przy następnym naborze podjęta zostaną starania o rozszerzenie składu MKUA o 1-2 reprezentantów SARP spośród zgłoszonych 6 kandydatów.
5. Ustalono, że kolejne spotkanie z celu realizacji tych postulatów nastąpi w pierwszej kolejności na spotkanie członków oddziału SARP Łódź z Biurem Architekta Miasta

Nikt jeszcze nie skomentował powyższego tekstu, Twój komentarz może być pierwszy.

Komentarze mogą zamieszczać jedynie zalogowani użytkownicy.