Aktualności

Komunikat Komisji Historycznej Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
8 października 2013, wtorek
Udostępnij

W 2013 roku mija 40 lat od przyjęcia pierwszych studentów na Kierunek Architektury i Urbanistyki w Politechnice Łódzkiej. Pragniemy uczcić ten jubileusz: wystawą przywołującą wspomnienia z czasów studiów a także obrazującą dalsze losy absolwentów oraz ich aktualne osiągnięcia zawodowe i inne, pamiątkową publikacją, spotkaniem towarzyskim w miłym miejscu z dobrym jedzeniem, muzyką i atmosferą sprzyjającą wspomnieniom.

Do komitetu organizacyjnego zapraszamy serdecznie Łódzką Okręgową Izbę Architektów oraz łódzkie oddziały Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP i Towarzystwa Urbanistów Polskich TUP.

Prosimy wszystkich kolegów, absolwentów Architektury Politechniki Łódzkiej o przysyłanie materiałów wspomnieniowych (zdjęć, dykteryjek itp.) i innych bardziej aktualnych zgodnie z własnym życzeniem. Prośbę tę kierujemy zwłaszcza do absolwentów, którzy rozpoczęli studia w 1973 roku ale także do kolejnych roczników.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na spotkanie towarzyskie.

Adres e-mail, pod który należy nadsyłać materiały, zdjęcia, artykuły a także zgłoszenia do udziału w spotkaniu towarzyskim: jubileusz_aiu@interia.pl Spotkanie towarzyskie, związane z obchodami jubileuszowymi kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Łódzkiej,

planujemy:

w sobotę 19 października 2013 roku W pałacyku ? Aula Minor willa Richtera w Łodzi, ul. Skorupki 10/12.
Przewidywany koszt udziału w spotkaniu wynosi 150 zł od osoby (osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie niezbędnych danych)

Wpłaty należy kierować na konto udostępnione przez Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Architektury i Urbanistyki
90-924 Łódź, Al. Politechniki 6
Nr Konta 45 1240 3028 1111 0010 3742 0926
Z dopiskiem 'Jubileusz'

do dnia 6 października 2013 roku W niniejszej kwocie mieszczą się, oprócz kosztów bankietu, także wystawa jubileuszowa i materiały pojubileuszowe.

Planujemy, aby wystawa była poświęcona nie tylko wspomnieniom z lat studenckich ale także dorobkowi zawodowemu naszych absolwentów. Prosimy o przesyłanie archiwalnych fotografii, rysunków (lub skanów) itp., a także tekstów wspomnieniowych (w formie esejów, wierszyków, dykteryjek itp.) Ponadto zwracamy się z prośbą o przesyłanie materiałów ilustrujących minioną i aktualną działalność zawodową, zwłaszcza na polu architektury i urbanistyki.

Otrzymane materiały posłużą nie tylko do zorganizowania wystawy ale zostaną także umieszczone w publikacji pojubileuszowej.
Szczegółowy program obchodów zostanie podany na początku października.

Z poważaniem Komisja Historyczna w składzie: Elżbieta Muszyńska, Adriana Cieślak, Iwona Bartczak, Piotr Gawłowski

Nikt jeszcze nie skomentował powyższego tekstu, Twój komentarz może być pierwszy.

Komentarze mogą zamieszczać jedynie zalogowani użytkownicy.