Aktualności

Stanowisko Łódzkiego Oddziału SARP w sprawie prowadzenia procedury i wyboru projektu dla inwestycji 'Przystanek Architektury'
12 listopada 2013, wtorek
Udostępnij

"Przystanek Architektury" - pomysł który zrodził się kilka lat temu, dał niepowtarzalną szansę na stworzenie miejsca dla lokalizacji działalności organizacji architektonicznych Łodzi i regionu. Wspólne dyskusje, debaty wystawy miały być organizowane zarówno przez właściciela - Łódzką Okręgową Izbę Architektów jak i SARP Oddział Łódź, który na mocy porozumień miał aktywnie włączyć się w działalność i tworzenie tego bez wątpienia wyjątkowego miejsca.

Z wielkim szacunkiem, obserwowaliśmy starania władz Izby w celu pozyskania obiektu na ten cel. Społeczne oddanie tej sprawie stało się godne podziwu. Idea, której wszelkie poczynanie miały zapewnić realizację była przez środowisko SARP popierana.

Dyskutować można o szczegółach: programie działania i formule, ale to kwestie drugorzędne wobec podstawowego celu, jakim było stworzenie wyrazistej wizytówki środowiska architektów.

Niestety, ostatnie decyzje wielkiej i karkołomnej procedury związanej z inwestycją, wzbudzają w nas głębokie zaniepokojenie. Czujemy się zobowiązani wyrazić swoje stanowisko, które jest jednoznaczne:
Jedynym słusznym rozwiązaniem przeprowadzenia procedury wyboru koncepcji dla inwestycji: 'Przystanek Architektury' w Łodzi jest otwarty konkurs architektoniczny. Jest to procedura nie budząca wątpliwości jeśli chodzi o nadaną formę administracyjną, co w konsekwencji prowadzi także do wyboru najlepszego możliwie opracowania dla ww inwestycji pod względem architektonicznym.

Z uzyskanych informacji należy wnioskować, że decyzja Rady Izby jest w tej materii niestety nieodwołalna, nad czym ubolewamy. Liczymy jednak, że ze względu na racjonalne argumenty nie jest to kwestia zamknięta.

Ponieważ jednym z ważniejszych zadań SARPu jest konsolidacja środowiska i zapobieganie wszelkim jego próbom osłabiania, przyjmujemy z wyrozumiałością deklarację, że zostanie rozpisany konkurs na wnętrza omawianego budynku. Według zapewnień Rady Izby ma on dotyczyć funkcji obiektu jak i struktury elewacji. Jest to jednak rozwiązanie połowiczne.

Jednocześnie apelujemy do autorów koncepcji o dotrzymanie zapewnień, że wykonany projekt modernizacji, będzie tylko przywróceniem 'stanu zero' adaptowanemu budynkowi.

Niewiele zabrakło do tego, by całą inwestycję przeprowadzić w sposób nie budzący emocji. Słabą stroną okazało się niedostateczne zaangażowanie Koleżanek i Kolegów architektów w prace zarówno Izby jak i struktur SARP. Jest w tej materii wiele do poprawy.

Z dużą nadzieją patrzymy jednak na wywołane w prasie i mediach społecznościowych, jak i bezpośrednio miedzy Nami, rozmowy i dyskusje. Tą energię należy przekuć na aktywne działanie w ramach dostępnych struktur.

To My sami tworzymy środowisko poprzez nasze zaangażowanie. To są Nasze decyzje.

Nawet gdyby tej sprawie nie udało się już nadać właściwego biegu, zróbmy wszystko co można, by w przyszłości uniknąć takich dyskusji. Wszyscy musimy podjąć wysiłek, który jest na wyciągnięcie ręki.

Wierzymy, że 'Przystanek Architektury' stanie się katalizatorem pozytywnych zmian i rozwoju środowiska architektów w Łodzi i regionie.


Z poważaniem


Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Łódź

Nikt jeszcze nie skomentował powyższego tekstu, Twój komentarz może być pierwszy.

Komentarze mogą zamieszczać jedynie zalogowani użytkownicy.