Aktualności

Wystawa 'Najlepszy projekt pracowni' w ramach Festiwalu 'Tydzień z Architekturą'
5 maja 2014, poniedziałek
Udostępnij

Zapraszamy wszystkich architektów do udziału w wystawie, na której zaprezentujemy najciekawsze prace z obszarów architektury i urbanistyki pn. "Najlepszy projekt z pracowni" (przewidujemy prezentację do 4 plansz 100 x 70, dopuszczamy inne formy prezentacji, adekwatne do autorskiej propozycji). Prosimy o zgłoszenia na nasz adres lodz@sarp.org.pl lub pod numer telefonu 601 689 441. Więcej informacji oraz zasady przyjmowania prac opisane są w regulaminie.

REGULAMIN WYSTAWY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin okresla zasady uczestnictwa w wystawie "NAJLEPSZY PROJEKT Z PRACOWNI" organizowanej
w ramach Festiwalu "TYDZIEN Z ARCHITEKTURA" w Teatrze Wielkim w Łodzi.
2. Organizatorem wystawy jest Oddział Łódzki SARP.
3. Celem wystawy jest prezentacja dorobku łódzkich pracowni architektonicznych.
4. Prezentacja w formie max. 4 plansz 100cm x70cm (wydrukowanych i podklejonych na sztywnym podkładach)
lub inne formy prezentacji, adekwatne do autorskiej propozycji.
5. Koszty przygotowania prezentacji ponosi zgłaszajacy.

II. TERMINY
1. Zgłoszenia do dnia 10 maja 2014 r. na adres lodz@sarp.org.pl lub pod numer telefonu 601 689 441.
2. Dostarczenie prac do siedziby OŁ SARP (al. Kosciuszki /33/35): 12.05.2014 lub 16.05.2014 w godz.: 14.00-19.00.

III. PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU
1. Dostarczajac projekt na wystawe zgłaszajacy oswiadcza, ze:
a. Jest autorem Projektu lub współautorem i przysługuja mu ( lub ma stosowne upowaznienia
współautorów) do nich wszystkie autorskie prawa majatkowe i osobiste;
b. Projekt nie stanowi utworu zaleznego, nie stanowi plagiatu, ani w zaden inny sposób nie narusza praw
osób trzecich lub obowiazujacych przepisów prawa;
c. Autorskie prawa majatkowe do Projektu nie sa w zaden sposób obciazone prawami osób trzecich,
a w szczególnosci dla eksploatacji Projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrebna zgoda
osoby trzeciej.
2. Zgłaszajacy jest odpowiedzialny, niezaleznie od winy, za wady prawne zgłaszanego na wystawe projektu oraz
zobowiazuje sie zwolnic Organizatora ze wszelkich roszczen powstałych w zwiazku z ewentualnymi nieprawdziwosciami
oswiadczen, o których mowa powyzej.

IV. PRAWA MAJATKOWE
1. Zgłaszajacy udziela Organizatorowi licencji niewyłacznej do korzystania z przekazanej prezentacji Projektu
przez prezentacje w trakcie organizowanej wystawy w trakcie trwania Festiwalu "TYDZIEN Z ARCHITEKTURA",
a takze po jego zakonczeniu na czas nieokreslony, przy realizacji wszelkich działan zwiazanych z prezentacja
"TYDZIEN Z ARCHITEKTURA" w czasie jego trwania , a takze po jego zakonczeniu, w celu promocji oraz
Organizatora i Sponsorów Festiwalu "TYDZIEN Z ARCHITEKTURA".
2. Licencja udzielona zostaje nieodpłatnie.
3. Zgłaszajacy wyraza zgode na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji fotogracznej, lmowej, video
lub utrwalonej w technice cyfrowej, przedstawiajacej Projekty zgłoszone na Wystawe, wykonanej przez Organizatora
lub na zlecenie Organizatora w czasie wystawy Festiwalu "TYDZIEN Z ARCHITEKTURA". Wyrazona zgoda nie
jest ograniczona czasowo, ani tez terytorialnie. W szczególnosci, chociaz nie wyłacznie, Organizator ma nieograniczone
prawo rozpowszechniania i publikowania materiałów badz ich czesci w mediach, Internecie, ksiazkach,
opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach telewizyjnych, lmach, sieciach przekazu elektronicznego,
technologiach mobilnych we wszelkiej formie.
4. Zgłaszajacy udziela równiez zgody na dalsze przekazywanie licencji dla wszelkich mediów publikujacych
artykuły dotyczace Projektu, w zakresie zwiazanym z promocja Projektu, Organizatora lub partnerów
Organizatora.
5. Licencje opisane powyzej udzielone zostaja bez ograniczen terytorialnych na czas nieoznaczony.
6. Licencje udzielone zostaja na nastepujacych polach eksploatacji:
a. Wprowadzenia do pamieci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych,
w szczególnosci w sieci Internet, w jakiejkolwiek formie technicznej;
b. wykorzystanie w całosci lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych w formie ulotek
kartek pocztowych, katalogów, plakatów, billboardów, citylightów, CD, DVD, video;
c. Wykorzystania w dowolnej formie w srodkach masowego przekazu.

V. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wyłaczna podstawe regulujaca Wystawe stanowi niniejszy Regulamin, który jednoczesnie jest jedynym
dokumentem okreslajacym zasady Wystawy.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
3. Zgłaszajacy po zakonczeniu wystawy Festiwalu "TYDZIEN Z ARCHITEKTURA" moze odebrac dostarczona
Prezentacje do dnia 30.06.2014 r. w siedzibie O/Ł SARP. Po tym terminie Organizator nie bedzie zobowiazany do
przechowywania dostarczonych Prezentacji.
4. Zgłoszenie i dostarczenie Prezentacji na wystawe Festiwalu "TYDZIEN Z ARCHITEKTURA" jest równoznaczne
z akceptacja Regulaminu Wystawy.

Nikt jeszcze nie skomentował powyższego tekstu, Twój komentarz może być pierwszy.

Komentarze mogą zamieszczać jedynie zalogowani użytkownicy.