Konkursy

DYPLOM INŻYNIERSKI ROKU SARP
23 czerwca 2021, środa
Udostępnij

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU
1. W jakim formacie pliki powinny być wysyłane/ zgłaszane?
Odpowiedź: Zarówno pdf i jpg są dopuszczalne
2. Czy plansze konkursowe mają być wysyłane w jednym pliku pdf (złączone w jeden dwustronny plik pdf), czy każda plansza może być pojedynczym plikiem pdf?
(np: wysyłane w folderze zawierającym dwa pliki pdf planszę 1 i planszę 2)
Odpowiedź: Plansze mogą być wysłane jak oddzielne pliki
3. Czy plansze konkursowe powinny zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko autora oraz promotora i nazwę uczelni?
Odpowiedź: Plansze powinny być opatrzone przynajmniej imieniem i nazwiskiem autora.
4. Co oznacza zdanie w pkt.6 par.6 regulaminu konkursu (Każda z prac zgłaszanych do Konkursu musi być wysłana oddzielnie), czy to oznacza, że każda z plansz konkursowych powinna być wysyłana oddzielnie? (np. Zamiast załącznika z 2 planszami konkursowym,
należy wysłać 2 wiadomości e-mail z załącznikami zawierającymi po jednej planszy).
Odpowiedź: Punkt regulaminu należy rozumieć w ten sposób, żeby nie wysyłać jednym e-mailem prac kilku autorów. Praca jednego autora może być wysłana kilkoma wiadomościami.
5. W jakiej formie praca może być zgłaszana przez dyplomanta za zgodą promotora zgodnie z pkt.2 par.4 regulaminu konkursu? (czy opinia ma być w formie skanu z podpisem promotora i pieczątka uczelni?), czy opinia promotora automatycznie
uprawnia do wysyłania pracy konkursowej przez dyplomanta?
Odpowiedź: Musi to być nowy, oddzielny dokument napisany na potrzeby Konkursu, ale może zawierać fragmenty treści recenzji, uznane za Promotora bądź recenzenta za adekwatne. W przypadku
cytowania treści recenzji prosimy o zaznaczenie tego faktu.
6. Czy w części opisowej pracy konkursowej można umieścić elementy graficzne takie jak: mapy, schematy, zdjęcia itp.? Jeśli tak to czy elementy te będą wliczane w objętość dwóch stron A4?
Odpowiedź: Część opisowa powinna pozostać bez zdjęć oraz ilustracji.
7. Czy w części opisowej pracy konkursowej należy umieścić takie informacje jak: imię i nazwisko autora oraz promotora i nazwę uczelni?
Odpowiedź: Tak, prosilibyśmy o podpisanie
8. Czy przedstawiając elewacje bądź widoki możemy pokazać je w formie wykreślonej jak i formie wizualizacji?
Odpowiedź: Tak, obydwie formy będą dopuszczalne
9. Czy każda plansza może być w oddzielnym pliku?
Odpowiedź: Tak
10. Co, jeżeli plansza ma więcej niż 15mb mimo rozdzielczości 75DPI?
Odpowiedź: Wyjątkowo dopuszczamy pliki większe niż 15 mb i/lub więcej niż 75 DPI, jednak nie bierzemy odpowiedzialności za nieprzepuszczenie przez system pocztowy zbyt dużych plików.
11. Jak powinny być nazwane przesłane pliki?
Odpowiedź: Powinny zawierać imię i nazwisko autora pracy.
12. Zgodnie z zapisem z paragrafu 7 ust 3 przyjmujecie Państwo formę opinii promotora w postaci wiadomości e-mail. Jak wtedy ma być zgłoszona praca? (Praca wysyłana jest z maila uczestnika a opinia droga mailowa od promotora) Czy powinna być adnotacja,
że zgłoszenie jest podzielone na dwie części? Ponieważ formalnie nie będzie ono kompletne.
Odpowiedź: Jeśli promotor wysyła opinię z adresu politechnicznego, to praca może być wysyłana w dwóch częściach niezależnie - plansze i opis przez studenta, a opinia przez promotora.
13. Paragraf 8 ust 2 ?komisja kwalifikacyjna ocenia prace w oparciu o przekazane skrótowe opracowania? - rozumiem, że są to opracowania składające się z dwóch plansz i opisu, co za tym idzie podlegają w razie przejścia etapu I ocenie przez jury konkursowe?
Odpowiedź: Przez 'skrótowe opracowanie' należy rozumieć dwie plansze i opis oraz opinię promotora i wymagane są już na etapie zgłaszania się do konkursu.

Nikt jeszcze nie skomentował powyższego tekstu, Twój komentarz może być pierwszy.

Komentarze mogą zamieszczać jedynie zalogowani użytkownicy.