Konkursy

Rusza XVII edycja konkursu 'Polski Cement w Architekturze'
21 października 2013, poniedziałek
Udostępnij

Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłasza kolejną, XVII edycję konkursu na najlepsze realizacje z użyciem technologii betonowej, wykonane i przekazane do użytku do końca 2012 roku.

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:


1) zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,

2) opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 1 strony maszynopisu formatu A-4,

3) składu zespołu autorskiego (dane kontaktowe)

4) dane inwestora oraz wykonawcy (dane kontaktowe)

5) materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:

- 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli
x 3500 pixeli),

- rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Polski Cement
w Architekturze.

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 31 października 2012 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2013 roku na adres:Dział Wydawnictw i Promocji Architektury SARP

ul. Foksal 2

00-950 Warszawa

Nikt jeszcze nie skomentował powyższego tekstu, Twój komentarz może być pierwszy.

Komentarze mogą zamieszczać jedynie zalogowani użytkownicy.