Konkursy

DOROCZNA NAGRODA IM. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO DYPLOM ROKU
15 marca 2019, piątek
Udostępnij

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Łodzi zachęca do udziału w konkursie.

Zgłaszanie prac do Konkursu jest możliwe bezpośrednio do Komisji Kwalifikacyjnej odpowiedniej dla danego Oddziału SARP.
Uprawnionymi do zgłaszania prac dyplomowych do Konkursu są:
- Promotor,
- Recenzent,
- Dziekan w oparciu o opinie wydziałowych Komisji Dyplomowych,
- Komisja Dyplomowa lub inne powołane przez Dziekana ciała kolegialne, biorące udział w procesie oceny prac dyplomowych, skutkującym nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta,
- Dyplomant samodzielnie, za pisemną zgodą Promotora.

Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 na oba adresy mailowe: lodz@sarp.org.pl oraz ferdzynowie@o2.pl

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie SARP:
http://www.sarp.org.pl/kat/dyplom_roku-nag._im._z._zawistowskiego,34

Nikt jeszcze nie skomentował powyższego tekstu, Twój komentarz może być pierwszy.

Komentarze mogą zamieszczać jedynie zalogowani użytkownicy.