Władze SARP oddział w Łodzi

W listopadzie 2015 roku odbyło się walne zebranie Łódzkiego oddziału SAPR, podczas którego odbyły się wybory nowych władz.

W listopadzie 2015 nastąpiło ukonstytuowanie Zarządu Łódzkiego oddziału SARP. Poniżej przedstawiamy aktualny jego skład oraz członków poszczególnych komisji naszego oddziału:

 • Zbigniew Bińczyk
  Prezes Zarządu, Kolegium Sędziów Konkursowych
 • Maria Mucha
  Wiceprezes Zarządu
 • Marek Diehl
  Wiceprezes Zarządu
 • Przemysław Szustkiewicz
  Wiceprezes Zarządu
 • Iwona Gortel
  Sekretarz
 • Jacek Ferdzyn
  Członek Zarządu, Skarbnik, Kolegium Sędziów Konkursowych
 • Piotr Dankowski
  Członek zarządu, Pełn. ds. konkursów, Kolegium Sędziów Konkursowych - sekretarz
 • Marcin Waloryszak
  Członek Zarządu, Pełn. ds. dóbr kultury współczesnej
 • Marta Czachorowska
  Członek Zarządu
 • Daniel Pyzalski
  Członek Zarządu
 • Mateusz Kuo Stolarski
  Członek Zarządu
 • Edyta Skiba
  Członek zarządu